In Túi Xốp HD Hột Xoài - Liên hệ: 028.71065357

Số lượng In 1 màu In 2 màu
1 mặt 2 mặt 1 mặt 2 mặt
10 kg 45.000 58.000 58.000 87.000
30 kg 42.000 56.000 56.000 84.000
50 kg 40.000 54.000 54.000 80.000
100 kg 39.000 52.000 52.000 78.000
300 kg 36.000 45.000 45.000 63.000
500 kg 35.000 41.000 41.000 55.000
Số lượng ướớc tính cái/kg
Kích thước Số cái Kích thước Số cái
15*23cm   26*40cm 40 cái
17*25cm 90 cái 30*42cm  32 cái
20*30cm 75 cái 35*50cm 22 cái
24*34cm 50 cái 40*60cm 17 cái

Bảng Giá Túi Xốp HD Quai Hột Xoài

Công Ty In Ấn Quang MinhCông Ty In Ấn Quang Minh
Hotline: 028.71065357
Email: inanquangminh@gmail.com
Facebook.com/inquangminh


Tìm kiếm: in túi HD hột xoài giá rẻ, in túi xốp hột xoài, in túi xốp nhựa HD, in túi xốp hd giá rẻ tphcm, in túi xốp HD số lượng ít
Top